Lokale sider:

Bobilutleige.no:  Leige vår bobil?

Valldalen.no:  Trivsels- og utviklingslag for næringslivet i Valldal

Kultur kalender: 

Valldal naturopplevingar:  Raftin i elva

Muritunet:  Rehabeliterinssenter med varmtvannsbasseng som har offentlig bading

Valldal Høvleri:  Lokal byggvarehandel

Valldal trialklubb:  Trial klubben vår